Tag Archive : چگونه مطالعه کنیم

0

چگونه مطالعه کنیم ؟

       روش های درس خوانی      16 سپتامبر, 2016

چگونه مطالعه كنیم؟ شما مى‏خواهم كه یك روش صحیح مطالعه را به من بیاموزید؛ زیرا با اینكه درس زیاد مى‏خوانم، باز هم نمره‏ هاى خوبى نمى‏گیرم و درسى را كه مى‏خوانم فردا آن را به خوبى به یاد نمى آورم…… بیشتر »